Lokalplaner

Lokalplaner – vi klarer dine plandokumenter

I LandSyd har vi en stor og mangeårig erfaring med udarbejdelse af lokalplaner og øvrige plandokumenter som kommuneplantillæg, SMV-Screeninger med videre.

Vi har et godt samarbejde med mange kommuner og har god erfaring med at tilpasse planerne til den enkelte kommuners “koncept”.

I vores planafdeling arbejder vi også for private bygherrer, som arbejder med projekter, der kræver udarbejdelse af lokalplaner.

Da mange kommuner har lang ventetid på udarbejdelse af lokalplaner, er det en fordel, at vores planafdeling hurtigt kan tage fat på opgaven og yde kompetent rådgivning.

I de senere år har vi udarbejdet over 50 lokalplaner, hvoraf der nedenfor ses et par eksempler fra de seneste lokalplaner.

Next Step City – Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en ny erhvervspark i den nordlige del af Esbjerg: www.nextstepcity.com

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik