3D Laserscanning

Eksempel på 3D Laserscanning
Modelfoto

3D Laserscanning anvendes

til at indsamle data

3D Laserscanning anvendes ved opmåling af store og primært komplekse opgaver. Laserscanneren indsamler med meget høj præcision op til 1 million punkter pr. sekund af omgivelserne. De indsamlede punkter udgør tilsammen en punktsky/point cloud, der kan fremstilles som en rummelig 3D-fil med fotorealistisk repræsentation.

Laserscanning rummer med dens mange punkter, høje nøjagtighed og præcision mange anvendelsesmuligheder, til opgaver hvor høj troværdighed er nødvendigt.

Punktskyen afleveres enten som en rå fil uden yderligere tilretning. Det er her muligt at optage mål mellem de enkelte punkter i billedet, eller selv at vektorisere punktskyen, ved at optegne vægge, spær, døre, vinduer, stikkontakter m.m. Ønsker I ikke selv at foretage vektoriseringen af punktskyen,  er vi naturligvis også behjælpelige med fortolkningen af de opmålte punkter. De vil således være klar til Jeres CAD- og BIM-programmer, fx Revit, hvor den videre projektering kan foretages.

Punktskyen sikre mulighed for at se scanningen fra alle retninger og alle vinkler. Det giver jer som brugere en stor frihed i forhold til projekteringen.

Projekteringsgrundlag

En scanning af et gårdrum, en facade, en trappeopgang, et produktionslokale, en produktionslinje, hele bygninger og større emner. Med en 3D laserscanning er I sikre på at få hele billedet med. Detaljeringsgraden er så høj, at I foran computeren kan optage alle de nødvendige mål og træffe beslutninger på et kvalificeret grundlagt. Selv mindre unøjagtigheder og afvigelser vil her nemt kunne identificeres. En udvidelse af kravspecifikationen til opmålingen behøver heller ikke, at resultere i endnu en opmåling på pladsen.

Dokumentation

En 3D-punktsky giver udover en nøjagtigt 3D-model også en fotorealistisk model, der giver brugeren mulighed for at optage forskellige mål selv lang tid efter opmålingen er foretaget. Scanningen er derfor er rigtigt godt redskab til at indsamle dokumentation, der skal lagers og bruges over en årrække.

Registrering af fredede og bevaringsværdige bygninger, sikrer dokumentation for de enkelte bestanddele af bygningen og af den ydre fremtræden. Denne registrering kan let lagres uden en større databearbejdning, og dokumentation for bygningens udseende, skævheder og sammenhæng med nabobebyggelsen er veldokumenteret.

Større byggerier

I forbindelse med større byggerier og andre anlægs- og graveprojekter, vil det ofte være fordelagtigt at have helt styr på status forud for byggeriet igangsætning. Status vil udover et godt projekteringsgrundlag også kunne omfatte en registreringen af de tilgrænsende bygninger. Ved at have styr på bygningernes status forud for byggeriet, vil evt. sætningsskader eller påstande herom let kunne dokumenteres ved at sammenholde de to målfaste datasæt.

Sætnings- og deformationsmålingen kræver altid en registrering før og efter ulykken er sket, og i nogle tilfælde vil en løbende dokumentation tillige bidrage til at kunne udpege tendenser.

Laserscanningen bruges også i forbindelse med reverse engineering, hvor det ud fra en deltaljeret opmåling, vil være muligt at genskabe og konstruere  digitale modeller af et fysisk emner. Modellerne kan nu omsættes til tegninger, der kan bruges i produktionen af nye emner.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter, for at drøfte mulighederne for at anvende punktskyer, laserscanning, vektorisering af scanninger og meget andet.  På vores referenceområde kan du se nogle helt konkrete eksempler på 3D laser scanning og hvordan disse anvendes i praksis.

Brug os som partnere på dine projekter.
Det giver dig ro og overblik